OBCHODNÉ PODMIENKY

Vezmite prosím na vedomie, že vy ako zákazník (spotrebiteľ) vyhlasujete používaním webovej stránky dostupnej na www.antsite.eu, že si uvedomujete a súhlasíte s nasledujúcimi všeobecnými podmienkami napísanými v súlade s § 6:77-6:81 Občianskeho zákonníka (zákon V z roku 2013). Ak chcete byť zákazníkom alebo aktívnym používateľom príležitostí ponúkaných naším internetovým obchodom, pozorne si prečítajte naše zmluvné podmienky a používajte naše služby len vtedy, ak súhlasíte so všetkými jeho bodmi a považujete ich za záväzné pre vás.

Tento dokument sa uzatvára výlučne v elektronickej forme. Zmluva, ktorá sa riadi nasledujúcimi podmienkami, sa považuje za zmluvu na diaľku podľa Občianskeho zákonníka.

1. Údaje prevádzkovateľa:

 • Názov spoločnosti: AntSiteEU Limited Partnership
 • Sídlo: 6000. Kecskemét, Daróczi köz 3. III./9.
 • IČ DPH: 29267042-2-03
 • Registračné číslo spoločnosti: 03-06-116609
 • Zmluvný jazyk: maďarský
 • Elektronická dostupnosť: info@antsite.eu
 • Číslo účtu: 10700103-72687396-51100005
 • Registračný orgán: Registračný súd Vecskemét

a:

 • Názov spoločnosti: Ádám Bakos – výhradný majiteľ
 • Sídlo: 6000. Kecskemét, Daróczi verejnosť 3. III./9.
 • IČ DPH: 67937516-1-23
 • Registračné číslo: 50975109
 • Zmluvný jazyk: maďarský
 • Elektronická dostupnosť: info@antsite.eu
 • Číslo účtu: 65900200-12000124
 • Registračný orgán: Ministerstvo vnútra – Oddelenie dohľadu nad dokumentmi

Kontakt poskytovateľa hostingu: info@tarhelypark.hu, +36 1 700 4140

Poskytovateľ služieb je prevádzkovateľom v týchto všeobecných obchodných podmienkach.

2. Sortiment produktov a služieb, ktoré sú k dispozícii na zakúpenie

Terárske vybavenie, hobby zvieratá (mravce) a vybavenie súvisiace s ich chovom.

Upozornenie: Obrázky zobrazené na údajovom hárku produktu sa môžu líšiť od skutočných, v niektorých prípadoch sa zobrazujú len ako ilustrácie.

3. Informácie o objednávke

Zobrazené produkty je možné objednať online iba prostredníctvom internetového obchodu, kuriérom alebo zákazníkom alebo jeho zástupcom osobne.

Ceny uvedené za výrobky zahŕňajú zákonnú DPH vo výške 27%, ale nezahŕňajú dodací poplatok.

Ak prevádzkovateľ uvedie nesprávnu cenu vedľa produktu, napriek starostlivosti, ktorú od neho možno očakávať, a cena výrobku sa líši od všeobecne akceptovanej ceny, prevádzkovateľ nie je povinný dodať výrobok za nesprávnu cenu, ale je povinný ponúknuť zákazníkovi možnosť nákupu za reálnu cenu v potvrdení objednávky. Ak si zákazník neželá využiť túto možnosť, má právo jednostranne odstúpiť od zmluvy.

Nebudú účtované žiadne dodatočné náklady na balenie. Podrobné prepravné sadzby sú súčasťou týchto obchodných podmienok v ponuke Podmienky dodania.

V našom internetovom obchode si môžete prezerať produkty dostupné na zakúpenie podľa kategórie produktov. Okrem uvedených produktov môžete vidieť stručný opis každého produktu, jeho cenu, ďalšie vlastnosti, ale nie vyčerpávajúco. Ak chcete získať viac informácií o produkte, kliknite na obrázok alebo názov produktu. Potom budete prevezení na stránku produktu, kde môžete získať podrobnejšie informácie o produkte. Ak potrebujete podrobnejšie informácie, obráťte sa na prevádzkovateľa na e-mailovej adrese zaznamenanej v údajoch prevádzkovateľa.

Ako objednať

 • A) Kliknutím na oranžové tlačidlo „Pridať do košíka“ umiestnite výrobok do košíka.
  Nie je možné sa zaregistrovať na našich stránkach, takže môžete pridať a zakúpiť produkty do košíka bez registrácie a prihlásenia.
 • B) Obsah košíka môžete skontrolovať a upraviť pomocou položky ponuky Košík. Môžete zobraziť a zmeniť množstvo produktu, ktorý chcete objednať, z tovaru, ktorý ste pridali do košíka, vybrať spôsob platby a dopravy, ktorý vám najlepšie vyhovuje, alebo odstrániť tovar. Je tiež možné úplne vyprázdniť kôš. Ak by ste chceli do košíka pridať ďalšie produkty, vráťte sa do kategórií produktov. Ak je všetko v poriadku a rozhodli ste sa zadať objednávku, môžete stlačením tlačidla „Pokladník“ zadať svoje prepravné a fakturačné údaje, vybrať spôsob dopravy a odoslať objednávku.
 • C) Po odoslaní objednávky na vašu e-mailovú adresu vám zašleme automatické potvrdenie obsahujúce vaše údaje o objednávke. Ak takýto list nedostanete, vaša objednávka nebude prijatá. V takom prípade nás prosím kontaktujte tak, ako už bolo uvedené, pomocou údajov prevádzkovateľa.

4. Registrácia

Na našej stránke nie je možné sa zaregistrovať.

5. Spracovanie objednávok

Objednávky sa spracúvajú v pracovných dňoch od 10.m do 18.m. Objednávku je možné založiť mimo času uvedeného ako spracovanie objednávky, ale ak sa uskutoční po skončení pracovného dňa, objednávka bude spracovaná až nasledujúci pracovný deň. Lehota na splnenie prijatej objednávky od dátumu potvrdenia pre produkty na sklade je 1 až 15 pracovných dní. V prípade, že výrobok nie je na sklade, bude to trvať 1 až 6 týždňov v závislosti od miesta nákupu.

Nie sme zodpovední za žiadne neohlásené zmeny v technických špecifikáciách objednaného produktu dodávateľom alebo z dôvodov, ktoré sú mimo jeho kontroly.

6. Ako zaplatiť cenu objednaného produktu a poplatok za doručenie

Ako zaplatiť za objednaný produkt

 • Zálohová platba bankou: ak sme už potvrdili vašu objednávku, číslo nášho bankového účtu a číslo objednávky nájdete v potvrdzovacom e-maile, ktorý musí byť uvedený v sekcii komentár / oznámenie prevodu. Ak je prevedená suma pripísaná na náš bankový účet, produkt sa vzdáme až kuriérskou službou (číslo nášho bankového účtu nájdete aj v údajoch prevádzkovateľa)
 • Osobné vykonanie platby: V tomto prípade platíte kúpnu cenu produktu v hotovosti na vopred dohodnutom mieste a čase.
 • Dobierka: Produkt je doručený našou kuriérskou službou (Slovenská pošta) na vami uvedenú adresu, kde je fakturovaná cena produktu alebo produktov zaplatená v hotovosti kuriérovi. V prípade dobierka sa k prepravným nákladom pripočíta poplatok za dobierku.
 • platba PayPal systémom: Pri nákupe vás internetový obchod nasmeruje priamo do PayPal systému, kde máte možnosť zaplatiť kúpnu cenu produktu z vlastného účtu alebo z vhodnej kreditnej karty.

Celková suma, ktorá sa má zaplatiť, zahŕňa všetky náklady na základe súhrnu objednávky a potvrdzujúceho listu. Faktúra je zahrnutá v balíku. Pri doručení skontrolujte balík pred doručovateľom a v prípade poškodenia alebo nedostatku produktov požiadajte o záznam a nevyzdvihnite balík. Nemôžeme prijať následné sťažnosti bez záznamu.

Ceny za doručenie: Dodacie podmienky

7. Dátum dodania

V prípade produktov, ktoré sa nachádzajú na sklade 1 až 15 pracovných dní od potvrdenia objednávky. V prípade, že výrobok nie je na sklade 1 až 6 týždňov.

8. Informácie o doručení

Objednávky prijaté naším internetovým obchodom sú doručované výhradne kuriérmi kuriérskej služby MPL. Balíky sa doručujú v pracovných dňoch od 8 do 17 hodín. Ako dodaciu adresu je vhodné uviesť adresu, na ktorej je možné kuriéra prijímať nepretržite v uvedenom čase dňa, a zabezpečiť, aby bola kuriérovi splnená cena zásielky a prepravný poplatok, ako aj poplatok za doručenie.

Objednajte si požadované produkty len vtedy, ak môžete kuriérovi zaplatiť poplatok v čase prijatia balíka. V prípade neollacovaných vrátených balíkov bude zákazníkovi účtovaný poplatok za dopravu a vrátenie a opätovné odoslanie budeme môcť začať len vtedy, ak je cena balíka zaplatená vopred.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok týkajúcich sa prevádzky, objednávania a dodania nášho obchodu sme vám k dispozícii kontaktné údaje uvedené v údajoch prevádzkovateľa.

9. Informácie o poštovej doprave

Na dodacom doklade musíte okamžite uviesť stratu, čiastočnú stratu, poškodenie alebo zničenie poštovej zásielky. Ak tak neurobíte, bude to mať za následok stratu práv. V prípade absencie dokladu o doručenia musíte bezodkladne nahlásiť škodu na pošte v premlčacej lehote, t. j. do 3 dní odo dňa doručenia.

10. Právo na odstúpenie od zmluvy

Podľa vládneho nariadenia č. 45/2014 z. o zmluvách na diaľku sa ustanovenia tohto oddielu vzťahujú len na zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy a vrátiť objednaný výrobok v neotvorenom obale do 14 pracovných dní od prijatia objednaného produktu bez udania dôvodu. Ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy, je povinný to oznámiť prevádzkovateľovi v jasnom písomnom vyhlásení (doporučenou poštou alebo e-mailom). Prevádzkovateľ ho potvrdí spotrebiteľovi ihneď po prijatí vyhlásenia o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy bude objednaný výrobok vrátený prevádzkovateľovi do 14 dní od oznámenia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy. Náklady na vrátenie znáša spotrebiteľ.

Ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy, prevádzkovateľ do 14 dní od prijatia príslušného vyhlásenia vráti spotrebiteľom platby, ktoré vykonal, vrátane dodacieho poplatku. Výnimka sa vykoná, ak si spotrebiteľ zvolil druh dopravy, ktorý si vyžaduje dodatočné náklady a ktorý sa líši od bežnej dopravy. Dodávateľ nie je povinný splniť svoju povinnosť splácať, kým nedostane dodaný výrobok alebo kým spotrebiteľ nedostane dôveryhodný dôkaz o vrátení výrobku. V prípade rozporu medzi týmito dvoma dátumami prevádzkovateľ zohľadní skorší dátum.

Prevádzkovateľ môže od spotrebiteľa požadovať náhradu za majetkové škody vyplývajúce z nesprávneho používania. Preto venujte osobitnú pozornosť zamýšľanému použitiu výrobku, pretože za náhradu škody vyplývajúcej z jeho nesprávneho používania zodpovedá spotrebiteľ.

Po obdržaní balíka od našej spoločnosti bude vybalenie balíka a kontrola vráteného produktu zaznamenané videokamerou. Je to potrebné, aby sa zabránilo nedorozumeniam neskôr. (napr. či bol vrátený výrobok poškodený alebo neúplný)

Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy:

 • v prípade produktu, ktorého cena závisí od pohybov a výkyvov na finančnom trhu, ktoré spoločnosť nemôže kontrolovať.
 • v prípade neprefabrikovaného výrobku, ktorý bol vyrobený špeciálne na žiadosť spotrebiteľa, na základe jeho osobitnej žiadosti,
 • v prípade výrobku, ak prevádzkovateľ vyhovie výslovnej žiadosti spotrebiteľa o naliehavé opravy alebo údržbárske práce.

11. Záruka

V prípade určitých výrobkov predávaných prevádzkovateľom sa uplatňujú ustanovenia zákona č. 151/2003, ktoré obsahujú pravidlá povinnej záruky na určité tovary dlhodobej spotreby. Podľa vládneho nariadenia má spotrebiteľ 1-ročnú záručnú lehotu odo dňa dodania produktu. Zákazník nemá právo na záruku, ak chyba vznikla po dodaní produktu spotrebiteľovi. V prípade výrobkov, na ktoré sa nevzťahuje uvedený predpis, sa vedľa výrobku uvedie záručná doba výrobcu. V prípade problémov s tým môže operátor poskytnúť presné informácie. V prípade záruky je spotrebiteľ oprávnený chybný výrobok bezplatne opraviť alebo vymeniť v záručnej lehote. Záručné opravy sa vzťahujú na chyby spôsobené výrobnými chybami. Záručné podmienky sú platné v spojení s obchodnými podmienkami 2018 v používateľskej príručke.

V prípade zlyhania produktu môžete získať viac informácií na jednom z našich kontaktných údajov. Náklady na vrátenie záručných produktov znáša zákazník. Počas opravy môžu byť do výrobku inštalované iba nové diely. Prevádzkovateľ sa vynasnaží vykonať záručnú opravu alebo výmenu do 30 dní. Náklady na činnosť vykonávanú v rámci záruky znáša prevádzkovateľ.

Okrem toho sa záruka riadi § 6.171-173 Občianskeho zákonníka.

12. Záruka

V prípade vady dodaného výrobku podlieha prevádzkovateľ vymáhaniu nároku na záruku podľa § 6:159-167 Občianskeho zákonníka.

13. Vybavovanie sťažností

Prevádzkovateľ preskúma sťažnosť do 30 dní od prijatia a poskytne vecnú odpoveď. Ak prevádzkovateľ odpovie na sťažnosť záporne, uvedie písomné dôvody. Spory vyplývajúce z vašej zmluvy s prevádzkovateľom sa riešia predovšetkým čitateľne a po dohode medzi stranami.

14. Spracovanie údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu zaobchádza s osobnými údajmi, ktoré vám boli poskytnuté počas jeho používania, dôverne a nezverejňuje ich tretím stranám vonku. Výnimkou sú subdodávatelia uvedení v Zásadách ochrany osobných údajov (napr. kuriérska služba, účtovník atď.).

Počas prehliadania internetového obchodu sa technické informácie zaznamenávajú na štatistické účely. (IP adresa, trvanie návštevy atď.). Tieto údaje prevádzkovateľ poskytne orgánom len v riadne odôvodnených a odôvodnených prípadoch. Na používanie služby sú potrebné súbory cookie. Ak nechcete povoliť súbory cookie, môžete ich vypnúť v nastaveniach prehliadača. Ak sú cookies vypnuté, niektoré prvky služby sa môžu používať len čiastočne alebo vôbec. Súbor cookie je súbor, ktorý server odošle do prehliadača používateľa a je uložený v počítači používateľa. V súbore cookie nie sú uložené žiadne osobné údaje. Údaje zaznamenané počas procesu objednávky použije prevádzkovateľ na splnenie objednávky. Údaje o faktúre z objednávky zadanej každým IT systémom na stránkach internetového obchodu sa zaznamenávajú a uchovávajú po dobu uvedenú v aktuálnom účtovnom zákone. S údajmi poskytnutými počas prehliadania internetového obchodu, objednania alebo možného odberu newslettera sa prevádzkovateľ zaobchádza dôverne, o odhlásenie je možné požiadať na jednom z uvedených kontaktných údajov. Vymazanie alebo úpravu vašich údajov môžete kedykoľvek písomne požiadať. .

V priebehu konania, ktoré sa začína objednávkou, majú prednosť ustanovenia zákona CXII z roku 2011, vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytovateľa služieb je prístupné na webovom sídle na nasledujúcom mieste: https://antsite.eu/sk/adatvedelem/

15. Ostatné ustanovenia

Záležitosti, na ktoré sa nevzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky, sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka (zákon V z roku 2013), vládneho nariadenia č. 45/2014 o zmluvách na diaľku v spotrebiteľských zmluvách.